Automatické odpopolnenie

Ako príslušenstvo ku každému kotlu na pelety DxxP, ktorý bol vyrobený po 1.3.2007 je možné dokúpiť automatické odpopolnenie z telesa kotla do prídavného externého popolníka. Toto automatické odpopolňovacie zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu obsluhu a zvyšuje komfort vykurovania peletami.

Vyberanie popola prebieha úplne automaticky za pomoci šnekového dopravníka s prevodovkou, ktorý vyberá popol z komory pod horákom v pravidelných intervaloch po 1, 3, 6, 12 alebo 24 hodinách, podľa nastaviť hodnoty pre konkrétny palivo. Automatické vyberanie popola je možné v prípade potreby zapnúť i manuálne jednoduchým vypnutím a zapnutím vypínača na kotli. Veľkosť popolníka volíme po dôkladnom zvážení na základe popolnatosti paliva.

Pri úplnom naplnení prídavného popolníka dôjde automaticky k odstaveniu odpopelňovacího zariadení (závitovky) a odpopolňovacie modul začne vydávať zvukový signál. Nové sprevádzkovanie vykonáme po vyčistení externého popolníka (vynesieme) jednoduchým vypnutím a zapnutím vypínača na kotle na 5 až 10 sekúnd.

 

Odpopolňovacie zariadenia

 

- Bez prídavného popolníka

Typ

Kód

Pre kotly D14P, D21P

S0577

Pre kotly D25P, D31P

S0578

Pre kotly D15P, D20P

S0535

Pre kotly D30P, D40P

S0536

Pre kotol D50P

S0537

Pre kotol D80P

S1080

 

Prídavné popolníky

 

pre kotly D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P
(Červený)

Typ Kód

Malý - objem 18 l - S1229 
Design 2017 - odporúčaná veľkosť pre kotly D14P, D21P, D25P, D31P (kotly s predným krytom) pe spaľovanie kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola raz za 14 - 30 dni.

Malý - objem 28 l - S0542
Doporučená veľkosť pre kotly D15P, D20P pri spaľovanie kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola raz za 14 - 35 dní.

Stredná - objem 68 l - S0544
Doporučená veľkosť pre kotly D15P, D20P, D30P, D40P, D50P pri spaľovanie kvalitných drevených peliet. Interval vyberania popola raz za 14 - 40 dni.

Veľký - objem 135 l - S0546
Doporučená veľkosť pre kotol D50P pri spaľovaní peliet s väčšou popolnatosť. Interval vyberania popola raz za 14 - 50 dní.

pre kotol D80P

Stredná - objem 68 l - S1068
Určený len pre kotol D80P - pre priemer závitovky 80 mm.

Veľký - objem 135 l - S1069
Určený len pre kotol D80P - pre priemer závitovky 80 mm.

 

 

Rozmery prídavných popolníkov


 

 

Odpopolňovací modul AD01

Modul je umiestnený pod kapotou kotla a umožňuje nastavenie dĺžky a početnosti odvodu popola.

 

 

Galéria