DOPRAVNÍKY na pelety

Šnekové dopravníky peliet sú určené pre horáky na pelety ATMOS.

Pre horák A25 sú určené bezhřídelové dopravníky DA v dĺžkach od 1,5 m do 4 m.

Pre horáky A45 a A85 sú určené hriadeľové dopravníky DRA v dĺžkach od 1,7 m do 5 m.

Dopravníky sú vybavené motorom s prevodovkou.

Ku každému dopravníka je dodávaná podperná noha. Jej dĺžku nastavíme tak, aby bol uhol dopravníka maximálne 45 ° a hadice bola napnutá.

 

Dopravníky pre horák ATMOS A25

 

DA1500, DA2000, DA2500, DA3000, DA4000

Šnekový dopravník DA1500 s dĺžkou 1,5 m a priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) Kód: H0151
Tento dopravník je určený len pre kotly, u ktorých je horák zabudovaný v boku kotla - D14P, D21P, D25P, 15P, D20P a kombi kotol DCxxSP. Tento dopravník nie je určený pre kotly s úpravou pre horák na pelety.

Šnekový dopravník DA2000 s dĺžkou 2 m a priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) Kód: H0207
Tento dopravník je predovšetkým určený pre splynovacie kotly so zabudovaným horákom vo vrchných prikladacích dvierkach - DCxxS (X), DCxxRS, CxxS, ACxxS. Možno ho však použiť aj pre štandardné kotly na pelety typ DxxP.

Šnekový dopravník DA2500 s dĺžkou 2,5 m a priemerom 75 mm (prevodovka 25 W) Kód: H0208

Šnekový dopravník DA3000 s dĺžkou 3 m a priemerom 75 mm (prevodovka 40 W) Kód: H0209

Šnekový dopravník DA4000 o dĺžke 4 m a priemerom 75 mm (prevodovka 40 W) Kód: H0212
Tieto dopravníky sú určené pre všetky kotly na pelety ATMOS, kedy je zásobník paliva vo väčšej vzdialenosti od kotla.

Dĺžka dopravníka musí byť vybraná tak, aby hadica medzi horákom a dopravníkom bola napnutá a mala minimálne dĺžku 20 cm (optimálne 30 - 60 cm) z dôvodu bezpečnosti. Maximálna dĺžka hadice by nemala byť väčšia ako 1 m.

- S nohou dopravníka - ku každému dopravníka je dodávaná podperná noha. Jej dĺžku nastavíme tak, aby bol uhol dopravníka maximálne 45 ° a hadice bola napnutá.

- Zavesenie od stropu - v stiesnených priestoroch odporúčame nohu nahradiť retiazkou (súčasťou dodávky dopravníka), na ktorý zavesíme dopravník od stropu. Jej dĺžku nastavíme tak, aby bol uhol dopravníka maximálne 45 ° a hadice bola napnutá.

POZOR: Dopravník je dodávaný samostatne, ale je neoddeliteľnou súčasťou systému horáka na pelety A25

 

 


 

Dopravníky pre horáky ATMOS A45 a A85

 

DRA50 - 1,7 m, DRA50 - 2,5 m, DRA50 - 4 m, DRA50 - 5 m

Šnekový dopravník hriadeľový DRA50 kód: H0039
s dĺžkou 1,7 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W)

Šnekový dopravník hriadeľový DRA50 kód: H0037
s dĺžkou 2,5 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W)

Šnekový dopravník hriadeľový DRA50 kód: H0004
o dĺžke 4 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W)

Šnekový dopravník hriadeľový DRA50 kód: H0005
s dĺžkou 5 m a priemerom 80 mm (prevodovka 40 W)

Dĺžka dopravníka musí byť vybraná tak, aby hadica medzi horákom a dopravníkom bola napnutá a mala minimálne dĺžku 20 cm (optimálne 30 - 60 cm) z dôvodu bezpečnosti. Maximálna dĺžka hadice by nemala byť väčšia ako 1 m.

- S nohou dopravníka - ku každému dopravníka je dodávaná podperná noha. Jej dĺžku nastavíme tak, aby bol uhol dopravníka maximálne 45 ° a hadice bola napnutá.

- Zavesenie od stropu - v stiesnených priestoroch odporúčame nohu nahradiť retiazkou (súčasťou dodávky dopravníka), na ktorý zavesíme dopravník od stropu. Jej dĺžku nastavíme tak, aby bol uhol dopravníka maximálne 45 ° a hadice bola napnutá.

POZOR: Dopravník je dodávaný samostatne, ale je neoddeliteľnou súčasťou systému horáka na pelety A45 / A85

 

 

 


 

Technické informácie

 

 

Dopravník Kód: Horák A B C D E Prevodovka
DA1500 H0151 A25 1500 75 250
130 65 25 W
DA2000 H0297 A25 2000 75 250 130 65 25 W
DA2500 H0208 A25 2500 75 250 130 65 25 W
DA3000 H0209 A25 3000 75 260 165 65 40 W
DA4000 H0212 A25 4000 75 260 165 65 40 W
-------- ------- --------- ----- --- --- --- --- ----------
DRA50 H0039 A45 / A85 1700 80 430 200 75 40 W
DRA50 H0037 A45 / A85 2500 80 430 200 75 40 W
DRA50 H0004 A45 / A85 4000 80 430 200 75 40 W
DRA50 H0005 A45 / A85 5000 80 430 200 75 40 W
-------- ------- --------- ----- --- --- --- --- ----------
DRA25
pro AZPD A25 / A45 1300 75 350 160 65 / 75 25 W
DRA25 pro AZPU A25 / A45 1700 75 350 160 65 / 75 25 W