GMS modul

GSM regulátor ATMOS GSM AB01

GSM modul ATMOS AB01 Internetová aplikácia na ovládanie modulu GSM AB01 je nové špeciálne multifunkčné zariadenia firmy ATMOS, ktoré slúžia na ovládanie rôznych prvkov v systéme rodinného domu cez mobilný telefón. Je vybavené mnohými preddefinovanými funkciami, ktoré zjednodušia a uľahčia jeho inštaláciu a ovládanie.

Jedná sa o zariadenie, ktoré nenahrádza ekvitermickú reguláciu ATMOS ACD 01 alebo funkcie v horákoch na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozširuje jej možnosti a ovládanie cez mobilný telefón.
Hlavné uplatnenie GSM modulu ATMOS AB01 nájdeme tam, kde na vykurovanie sú využívané automatické kotly na pelety, zemný plyn alebo vykurovací olej.

Jeho fungovanie je možné vyjadriť týmito slovami:
Projímam, ovládam, informujem a chránim.

 

Základné využitie GSM modulu ATMOS AB01: (pri ovládaní cez mobilný telefón)

ovládanie, spínanie a vypínanie akéhokoľvek automatického kotla na pelety, zemný plyn alebo elektrokotla.
ovládanie, spínanie a vypínanie až 3 samostatných automatických kotlov na pelety, zemný plyn alebo elektrokotlov s funkciou kaskády.
inteligentné čtyřstavové ovládanie ekvitermická regulácia ATMOS ACD 01, HONEYWELL typ SMILE a regulátorov radu THETA a tým aj ovládanie kompletnú vykurovacej sústavy.
zasielanie informácií o vonkajšej teplote, teplote v referenčnej miestnosti, teplote vo vykurovacom systéme a o komunikáciu s ďalšími zariadeniami a spotrebičmi, jednoduché získavanie výpisov, kreditných zostatkov a pod.
ovládanie čerpadiel vo vykurovacom systéme, ovládanie cirkulácie TÚV, ovládanie ohrevu TÚV cez elektrickú vykurovaciu vložku, ovládanie čerpadla za výmenníkom na ohrev bazénu a pod.
riadenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla (jeden okruh), riadenie na konštantnú teplotu pod.
ovládanie kotla na tuhé palivá s odťahovým alebo tlakovým ventilátorom podľa teploty spalín.
možnosť definície vlastných funkcií výstupov a vstupov GSM regulátora vrátane tónovej voľby na ovládanie vlastných zariadení v dome a tým vytvorenie plného komfortu inteligentného domu, napr. ovládanie elektrických brán, osvetlenie, jednoduché zabezpečovacie zariadenia a pod.
možnosť vlastného pomenovania vstupov a výstupov k lepšej orientácii v nastavovanie a ovládanie zariadení, jednoduchý vzdialený prístup vďaka GSM rozhranie s PIN ochranou
možnosť voľby skupiny povolených prístupových telefónnych čísiel na ovládanie a nastavovanie aplikácií.
možnosť pripojenia záložnej batérie (12 V) a tým ochrana proti výpadku systému s možnosťou zasielania informácie o výpadku.
možnosť nastavovania a sledovanie systému cez špeciálne PC softvér.

Pozor: Funkcia je možné využívať podľa obsadenosti vstupov a výstupov. Nastavenie a naprogramovanie vykonávame cez SMS správy, pri zložitejších funkciách radšej cez prenosný počítač s prepojovacím káblom (port RS232), ktorý je štandardne u nás na predaj. Inštalačné CD s aktivačným programom a návodom je súčasťou balenia.

 

Vybavenosť regulátora:

napájací vstup 230V / 50Hz
batériový vstup 12V na zabezpečenie funkcie cez záložný zdroj (batériu)
možnosť pripojenia externej antény k posilneniu slabého GSM signálu
3 analógové vstupy
3 digitálne vstupy
3 univerzálne bezpotencionálny výstupy - na ovládanie el.zařízení ako napr. Kotly, čerpadlá, ventilátory, apod.
špeciálna bezpotencionálny výstup - 4 stavový k ovládaniu regulátorov ATMOS ACD01 pod. - možnosť použitia aj ako bežného 2 stavového výstupu
komunikačný port RS232 na prepojenie s počítačom pre nastavenie jednotlivých funkcií
informácie o teplote GSM modulu vstavaným teplotným snímačom - ochrana proti kritickej teplote s možnosťou odoslania alarmu (ochrana proti požiaru v dome, kotolni domu a pod.)

 

 

Ukážka ovládania kotla cez telefón

 

zapojenie kotla na pelety s vyrovnávacou nádržou, ktorý je ovládaný GSM regulátorom ATMOS AB01 (regulácia podľa dvoch teplôt na nádrži)

 

Regulace