Kombinované kotly na splyňovanie dreva alebo uhlia s horákom na pelety alebo extra ľahký vykurovací olej (ELTO)

Rad kombi kotlov ATMOS DC18SP (L), DC25SP (L), DC30SPX (L) DC32SP (L) umožňuje ekologické spaľovanie dreva na princípe generátorového splyňovania v kombinácii s horákom na pelety (DCxxSP) alebo extra ľahký vykurovací olej ELTO (DCxxSPL). Kotol umožňuje podľa typu striedanie palív, ručné kúrenie drevom a plne automatické kúrenie kúrime peletami alebo ELTO podľa toho, aký horák do kotla zabudujeme. V prípade potreby je samozrejmosťou, možnosť kúpiť kotol bez horáka, s tým, že si ho vyberiete neskôr, alebo ho použijete z minulého kotla.

Kotol je konštruovaný ako teleso s tromi nad sebou posadenými komorami. Vrchná dve komory slúžia ku splyňovanie dreva, tak ako to poznáme u klasických kotlov na splyňovanie, ktoré vyrábame štandardne. Tretia, najspodnejšej komora je spredu osadená požadovaným horákom a vyložená keramikou pre optimálnu kvalitu spaľovania. Spaľovacie systémy sú od seba oddelené vodným plášťom, navzájom sa tak príliš neovplyvňujú, a tým dosahuje kotol vysokej účinnosti pri kúrení jednotlivými palivami. Odvod spalín do komína je riešený jedným výstupným hrdlom, a preto vystačíme s jedným komínom.

 

Nový kombi kotol ATMOS C18SP umožňuje ekologické spaľovanie hnedého uhlia a dreva ako náhradného paliva (na zakúrenie) na princípe generátorového splyňovania v kombinácii s horákom na pelety.

Kotol je konštruovaný ako teleso s tromi nad sebou posadenými komorami. Vrchná dve komory slúžia ku splyňovanie hnedého uhlia, tak ako to poznáme u klasických kotlov na splyňovanie, ktoré vyrábame štandardne (CxxS (T)). Tretia, najspodnejšej komora je spredu osadená horákom na pelety ATMOS A25.

Výhody kotlov ATMOS

možná kombinácia jednotlivých druhov palív - striedanie paliva bez úprav na kotli drevo + pelety, drevo + ELTO (DCxxSP (X) (L)), uhlie + pelety (C18SP)
možná zámena jednotlivých horákov - kedykoľvek môžeme prejsť na iné médium (pelety / vykurovací olej)
high effectiveness in the individual fuels - for all practical purposes identical as in the special boilers for ELFO or pellets (up to 92.3% at the nominal output)
lacnejšie riešenie - sčítame Ak náklady na obstaranie dvoch kotlov, ich zapojenie a oddymenia (komín) zistíme, že jeden kotol hoci drahší je ekonomicky výhodnejšie
malý zastavaný priestor - oproti viac kotlom
jeden komín a dymovod
ekologickú prevádzku - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 4 a 5, EKODIZAJN 2015/1189 (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP)
dotovaný kotol - (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP)
kotol je vybavený funkciou automatického štartu horáka na pelety po dohorení dreva

 

 

Regulácia a riadenie

 

Prevádzka kotla je riadený úplne automaticky na požadovanú výstupnú teplotu vody, tak aby bola zaistená čo najvyššiu účinnosť kotla a najlepšia kvalita spaľovania. K tomu slúži:

Regulátor ťahu HONEYWELL
Kotlový (regulačný) termostat
spalinový termostat
Termostat na čerpadlo
Hlavný vypínač a prepínací vypínač prevádzky kotla

 

Vzduchová regulačná klapka
Regulátor ťahu typ FR 124
Ovládací panel so štandartoun reguláciou

Zloženie panelu:
Hlavný vypínač, bezpečnostný termostat, teplomer, kotlový (regulačný) termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulácia je optimálnym riešením riadenie prevádzky kotla (ventilátora) jednoduchým spôsobom.
Prevedenie panelu so štandardnou reguláciou je základným prevedením pre všetky vyrábané kotle

Každý kotol je možné vybaviť u zákazníka elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01 pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti od vonkajšej teploty, izbovej teplote a čase. Táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom s mnohými ďalšími funkciami.

Odťahový ventilátor a dymové hrdlo
Chladiaca slučka kotla

 

 

 

 

 

Technické informácie

Nákres pre kotly DCxxSP(X)

1. Teleso kotla 20. Vypínač s kontrolkou
2. Dvierka plniace (vrchné) 21. Brzdič (iba DC30SPX)
3. Dvierka popolníkové (stredné) 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR 124
4. Odtahový ventilátor 23. Chladiaca slučka proti prekúreniu
5. Žiaruvzdorná tvarovka - tryska 24. Regulačný termostat
6. Ovládací panel 25. Výplň dvierok - Sibral
7. Bezpečnostný termostat (Pozor - pri prekúrení treba stlačiť) 26. Tesnenie dvierok - šnúra 18x18
8. Regulačná klapka 27. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac (clona dvierok)
9. Žiaruvzdorná tvarovka - prodloužení kulového prostoru - (pelety) 28. Horák na pelety ATMOS A25 (pre modely DCxxSP(X), CxxSP) - Kód: H0048
10. Žiaruvzdorná tvarovka - guľový priestor - (pelety) 31. Žiaruvzdorná tvarovka - kul. prostor - (dřevo)
11. Tesnenie - trysky - 12x12 32. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo guľ. priestoru - (dřevo)
12. Dvierka - pre horák na pelety (spodné) 33. Termostat na čerpadlo
13. Rozkurovacia záklopka 34. Poistka (6,3A) T6,3A/1500 - typ H
14. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo guľového priestoru - (pelety) 35. Spalinový termostat
15. Čistiace veko 36. Vypínač (prepínací - drevo-0-pelety)
16. Clona primárneho vzduchu 37. Koncový spínač s tlačítkom
17 Tiahlo rozkurovacej záklopky 38. Kondenzátor pre odťahový ventilátor - 1μF
18. Teplomer 39. Sibralové tesnenie pod horák
19. Clona ohniska 40. Meracie miesto pre analyzátor spalín
41. Servopohon Belimo s klapkou

 

 

Nákres pre kotly C18SP

Nákres pre kotly C25SP

 

1. Teleso kotla 23. Chladiaca slučka proti prekúreniu
2. Dvierka plniace (vrchné) 24. Regulačný termostat
3. Dvierka popolníkové (stredné) 25. Výplň dvierok - Sibral
4. Odtahový ventilátor 26. Tesnenie dvierok - šnúra 18x18
5. Žiaruvzdorná tvarovka - kocka 27. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac (clona dvierok) - uhlie
6. Ovládací panel 28. Horák na pelety ATMOS A25 (pre modely DCxxSP(X), CxxSP) - Kód: H0048
7. Bezpečnostný termostat (Pozor - pri prekúrení treba stlačiť) 29. Výplň dvierok - Sibral - s otvorom pre horák
8. Regulačná klapka 30. Clona prívodu primárneho vzduchu
9. Rošt (segment) 31. Žiaruvzdorná tvarovka - guľový priestor - pelety
10. Žiaruvzdorná tvarovka - guľový priestor - uhlie 32. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo guľového priestoru - pelety
11. Roštová trúbka 33. Termostat na čerpadlo
12. Dvierka - pre horák na pelety (spodné) 34. Poistka (6,3A) T6,3A/1500 - typ H
13. Rozkurovacia záklopka 35. Spalinový termostat
14. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo guľového priestoru - uhlie 36. Vypínač (prepínací - drevo-0-pelety)
15. Čistiace veko (vrchné, stredné, spodné) 37. Koncový spínač s tlačítkom
16. Roštovacia páka 38. Kondenzátor pre odťahový ventilátor - 1μF
17 Tiahlo rozkurovacej záklopky 39. Sibralové tesnenie pod horák
18. Teplomer 40. Meracie miesto pre analyzátor spalín
19. Clona rámčeka / ohniska - predná 41. Regulácia sekundárneho vzduchu
20. Vypínač s kontrolkou 42. Regulácia primárneho vzduchu
22. Regulátor výkonu - Honeywell FR 124 43. Tesnenie dvierok - šnúra 18x18 - velké dvierka
44. Clona ohniska - zadná
45. Rúrkový výmenník (trubkovnica)
46. Servopohon Belimo s klapkou
K Hrdlo dymovodu
L Výstup vody z kotla
M Vstup vody do kotla
N Nátrubok pre napúšťací kohút
P Nátrubok pre čidlo ventilu ovládajúceho chladiacu slučku

 

Rozmery C18SP C25SP DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP
A 1665 1735 1665 1665 1665 1742
B 757 757 757 957 957 957
C 643 643 643 643 643 678
D 1375 1216 1375 1375 1375 1448
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 70
G 207 207 207 207 207 184
H 1436 1506 1436 1436 1436 1507
CH 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

 

TECHNICKÉ DÁTA   C18SP C25SP DC18SP (L) DC25SP (L) DC30SPX (L) DC32SP (L)
Menovitý výkon kW 20 25 20 27 30 35
Výkon kotla na pelety kW 4,5 - 15 4,5 - 18 4,5 - 15 6 - 20 6 - 20 6 - 20
Výkon kotla na olej (DCxxSPL) kW - - 15 - 20,5 15 - 30 15 - 30 15 - 30
Predpísané palivo pre ručné prikladanie (preferované DCxxSPL (SPXL))   Hnedé uhlie orech 1 o výhrevnosti 17 - 20 MJ / kg -1 Suché drevo o výhrevnosti 15 - 17 MJ.kg -1 s obsahom vody 12 - 20%, priemerom 80 - 150 mm
Palivo pre automatické prikladanie - pelety (preferované DCxxSP (SPX))   Kvalitné pelety s priemerom 6 - 8 mm o výhrevnosti 15 - 18 MJ.kg -1
Palivo pre automatické prikladanie - ELTO   - - ELTO (extra ľahký vykurovací olej) o výhrevnosti 42 MJ.kg -1
Maximálna dĺžka dreva mm 330 (na zátop) 330 (na zátop) 330 530 530 530
Objem palivovej šachty dm 3 66 73 66 100 100 140
hmotnosť kotla kilogram 461 486 435 531 537 596
Predpísaný ťah komína pa 20 20 20 23 23 24
Objem vody v kotli l 78 86 78 109 109 160
Maximálny pracovný pretlak vody kPa 250 250 250 250 250 250
Pripojovacie napätie V/Hz 230 / 50
Teplota spalín pri menovitom výkone na uhlie / drevo ° C 169 163 157 176 176 230
Teplota spalín pri menovitom výkone na pelety ° C 110 140 109 139 139 139
Účinnosť kotla pelety / drevo (uhlie) / olej (SPL) % 92,5 / 88,9 / - 91,8 / 89,2 / - 92,5 / 90,1 / 89,6 91,2 / 89,9 / 90,3 91,2 / 89,9 / 90,3 91,2 / 88,9 / 90,3
trieda kotla   5 5 5 5 5 5
Trieda energetickej účinnosti   A + A + A + A + A + A +

Kotly určené pre kúrenie drevom, v kombinácii s ELTO, majú v označení navyše príponu L (napr. DC18SPL).

 

Horáky

 

Používaný horák na pelety pre kotly DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP a C25SP

HORÁK NA PELETY ATMOS A25 (pre modely DCxxSP (X), CxxSP) - Kód: H0048

Predpísané palivo: kvalitné drevené pelety (biele) s priemerom 6 až 8 mm, dĺžkou 5 až 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej horáka: slúži na zobrazovanie aktuálneho stavu horáka a k nastavovaniu jeho funkcií

Riadenie horáka: elektronickou reguláciou AC07X (AC07), ktorá ovláda chod externého dopravníka, dvoch zapaľovacích špirál a ventilátora podľa požiadaviek kotla a vykurovacieho systému. Elektronika je istená bezpečnostným termostatom kotla, bezpečnostným termostatom na prívode peliet do horáka, snímačom otáčok ventilátora a fotoceli pre snímanie plameňa. Chod horáka je signalizovaný na displeji elektronickej regulácie.

Zapaľovanie paliva: automatické za pomoci dvoch elektrických zapaľovacích špirál.

Základné funkcie horáka:
Možnosť využitia dvoch rezervných výstupov R a R2 pre rôzne aplikácie
Možnosť zapojenia štyroch rôznych čidiel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodné na nádrži
TV - čidlo vrchná na nádrži
TK - čidlo kotla alebo prostredný snímač na nádrži
TSV - snímač spalín alebo solárneho panelu

 • riadenie horáka podľa dvoch teplôt na vyrovnávacej nádrži
  riadenie ventilátora kotla z horáka za pomoci rezervného výstupu
  riadenie kotlového čerpadla z horáka za pomoci rezervného výstupu
  ovládanie solárneho systému priamo z horáka
  automatický štart horáka po dohorení dreva pri kotloch DCxxSP (X) a C18SP

Horáky sú určené len pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry o priemere 6 - 8 mm, s dĺžkou 10 - 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Horák nie je určený pre pelety, ktoré sa zpékají v spaľovacej komôrke horáka. V takom prípade je nutné spaľovaciu komôrku horáka čistiť raz denne

 

Pre tieto horáky ATMOS A25 sú určené tieto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník pre horák ATMOS A25 - DA1500 s dĺžkou 1,5 m a priemerom 75 mm
  Šnekový dodpravník pre horák ATMOS A25 - DA2000 s dĺžkou 2 m a priemerom 75 mm
  Šnekový dodpravník pre horák ATMOS A25 - DA2500 s dĺžkou 2,5 m a priemerom 75 mm

 

Používaný horák na extra ľahký vykurovací olej pre kotly DC18SPL, DC25SPL, DC30SPXL, DC32SPL a C18SPL

Pre kúrenie s ELTO je možné použiť horáky od rôznych výrobcov, ktoré sú vybavené vzduchovou klapkou elektricky alebo hydraulicky ovládanou (napr. Servopohonom), ktorá je pri vypnutom horáku uzavretá. (Dôvodom je to, aby pri prevádzke kotla na drevo nedochádzalo k prisávanie falošného vzduchu do spaľovacieho procesu). Tieto horáky musia byť schválené pre prevádzku v danej krajine a musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a požiadavky na kvalitu spaľovania pre danú krajinu.

 

Inštalácia a zapojenie 

 

Kotol DCxxSP so štandardným zásobníkom
na pelety 500 l
Kotol s kompaktným zásobníkom AZPD
a pneumatickou dopravou APS250S

 

DOPORUČENÉ ZAPOJENIE S LADDOMATOM 22 A VYROVNÁVACIOU NÁDRŽOU

 

Odporúčaným zapojením je zapojenie kotla s Laddometom 22 alebo termoregulačným ventilom s vyrovnávacou nádržou o objeme 500 až 1000 l. Ďalšou možnosťou je inštalácia kotla s akumulačnými nádržami o potrebnom objeme (napr. 2000 l), ktoré navyše umožňujú vykurovanie akumulačné elektrinou, alebo pripojenie solárnych panelov . V prípade potreby je samozrejme možné zapojiť kotol do systému aj bez akumulačných nádrží, a to predovšetkým pokiaľ zvolíme ako druhé médium ELTO.