Ekologické A PLNE AUTOMATICKÉ kotly na PELETY ATMOS

Sú konštruované pre dokonalé spaľovanie peliet, tak že do ľavej či pravej strany kotla, podľa potreby zákazníka, je zabudovaný horák na pelety, ktorý si plne automaticky, za pomocou šnekového dopravníka odoberá pelety zo zásobníka. Zásobník paliva býva umiestnený vedľa kotla, alebo vo vedľajšej miestnosti a môže mať ľubovoľnú veľkosť (štandardne 250, 500 alebo 1000 l). Často býva aj ako zásobník paliva použitá časť kotolne, ktorá potom vystačí na celú vykurovaciu sezónu.

Samotný prevádzku horák na pelety funguje úplne automaticky. V prípade, že horák dostane pokyn k štartu, alebo ak vznikne potreba kúriť, nasype dopravník pelety do hubice horáka a sám je zapáli vykurovacím telieskom (špirálou). Po dostatočnom rozhorení peliet, nabehne horák na nastavený výkon, v ktorom zotrvá do doby než je systém (dom) vykúrený. Potom sa horák vypne a pelety v komôrke horáka dohorí. Horák je tak pripravený k novému štartu. Celý cyklus sa v prípade ďalšej potreby vždy opakuje.

Výkon kotla a ďalšie funkcie horáku sú riadené elektronickou reguláciou, ktorá umožňuje prispôsobiť chod kotla konkrétnym podmienkam celého systému. Doplňovanie peliet, čistenie spaľovacej komory horáku a vyberanie popola vykonávame, raz za 1 - 30 dní, a to podľa kvality peliet a veľkosti zásobníka. V prípade potreby je možné kotly vybaviť automatickým odpopolňovacím systémom pre komfortné vykurovanie s minimálnou obsluhou.

Veľkou výhodou našich kotlov na pelety D15P. D20P, D30P, D40P a D50P je aj to, že v prípade, že vyberieme z kotla horák a nahradíme ho vekom, je možné v nich pre prípad núdze kúriť aj drevom. Vďaka týmto vlastnostiam sú tieto kotly rovnako komfortné čo sa týka obsluhy a úžitkových vlastností tak ako kúrenie plynom, propán butánom či LTO. Hlavnou prednosťou je ale to, že na rozdiel od zemného plynu či LTO, spaľujú obnoviteľné zdroje energie.

Výhody kotlov na pelety ATMOS

Veľký komfort vykurovania
Vysoká účinnosť 90 až 93% podľa typu - malá spotreba paliva
Ekologické spaľovanie - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 5 a EKODIZAJN 2015/1189
Automatická prevádzka a vypnutie kotla po dohorení paliva
Automatické vyberanie popola - pri zabudovanom odpopolnení

 

 

Kúrenie peletami

Väčšina z nás už má nejaké skúsenosti s kúrením drevom alebo drevenými briketami a to buď v kotloch či krboch. Tieto palivá sú vo väčšine miest dostupná za viac či menej slušné ceny. Novinkou, ktorú nie každý pozná sú tzv. Pelety, ktoré sa vyrábajú podobným spôsobom ako drevené brikety, a to lisovaním z odpadového dreva (suchých pilín a hoblín) bez akéhokoľvek spojiva pod vysokým tlakom. Za kvalitné pelety považujeme pelety vyrábané iba z mäkkého dreva bez kôry, tzv. Biele pelety, ktoré nám zaručia bezproblémový a spoľahlivý chod kotla. V dnešnej dobe sa však objavujú výrobcovia, ktorí pridávajú do peliet biologická spojiva pre väčšiu pevnosť, predovšetkým pre pneumatickú dopravu. Tieto pelety možno spaľovať, ale je nutné počítať s väčšou popolnatosť a nedopalem.

Pelety možno rovnakým spôsobom vyrábať aj z tvrdého dreva alebo z dreva s kôrou. Vznikajú tak tmavé pelety, ktoré sa spekajú a spôsobujú u väčšiny horákov veľké problémy. V horákoch našej firmy je možné tieto pelety spaľovať, ale je nutné čistiť spaľovaciu komoru horáka raz za deň. Pri spaľovaní kvalitných peliet bez spojív a kôry vykonávame čistenie spaľovacej komory horáku raz za 7 a 30 dní. Obdobné alebo dokonca ešte väčšie problémy nastávajú pri spaľovaní peliet zo slamy a rôznych biologických odpadov, ako je makovina, cukrovarnícky rezne, odpady z obilia atď. Tieto pelety obsahujú vysoké množstvo chlóru a dusíka, a tak prudko skracujú životnosť telesa kotla, keramiky a komína. Preto vám ich nemôžeme odporučiť spaľovať. Najrozšírenejšie veľkostí kvalitných drevených peliet je dnes priemer 6 a 8 mm a dĺžke od 10 do 25 mm. Výhrevnosť peliet je zhruba od 17 do 19 MJ / kg podľa typu paliva. Cena kvalitných peliet sa dnes pohybujú od výrobcov, ktorých je už v Českej republike veľa od 4500, - do 6500, - Sk za tonu.

Pelety sú v Čechách zatiaľ dodávané najčastejšie v igelitových vreciach po 15 kg, alebo v balíkoch po 800 kg. V zahraničí, ale novo aj v Čechách sú pelety dopravované pomocou cisterien z ktorých vám palivo natankujú do ľubovoľného zásobníka, rovnako ako u LTO. Je však nutné dodržať niekoľko zásad, ktoré zabraňujú ich rozdrvení pri pneumatickej doprave.
Predovšetkým je nutné zabrániť, aby nedopadali priamo na tvrdú stenu zásobníka, ale na plentu, ktorá je zavesená v strede zásobníka od stropu. Zabezpečíme tak rovnomerné plnenie zásobníka a zamedzíme ich drvenie na drobné pelety a prach. Dôležité je však, aby pelety boli uskladnené v suchom priestore, preto aby sa nerozpadli.

 

 

automatický kotol na pelety D21P s horákom na pelety Atmos A25
+ Dopravník DA 1500
+ Zásobník na pelety 500 l (325 kg)
+ Vyrovnávacia akumulačná nádrž s vnútorným bojlerom TUV a solárnym výmenníkom

 

priestor kotolne so samostatným zásobníkom 500 l
Priestor kotolne so vstavaným zásobníkom na pelety 5m3

 

 

Horáky na pelety

Horák ATMOS A25

Predpísané palivo: kvalitné drevené pelety (biele) s priemerom 6 až 8 mm, dĺžkou 5 až 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej horáka: slúži na zobrazovanie aktuálneho stavu horáka a k nastavovaniu jeho funkcií

Riadenie horáka: elektronickou reguláciou AC07X (AC07), ktorá ovláda chod externého dopravníka, dvoch zapaľovacích špirál a ventilátora podľa požiadaviek kotla a vykurovacieho systému. Elektronika je istená bezpečnostným termostatom kotla, bezpečnostným termostatom na prívode peliet do horáka, snímačom otáčok ventilátora a fotoceli pre snímanie plameňa. Chod horáka je signalizovaný na displeji elektronickej regulácie.

Zapaľovanie paliva: automatické za pomoci dvoch elektrických zapaľovacích špirál.

Základné funkcie horáka:
Možnosť využitia dvoch rezervných výstupov R a R2 pre rôzne aplikácie
Možnosť zapojenia štyroch rôznych čidiel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodné na nádrži
TV - čidlo vrchná na nádrži
TK - čidlo kotla alebo prostredný snímač na nádrži
TSV - snímač spalín alebo solárneho panelu

    riadenie horáka podľa dvoch teplôt na vyrovnávacej nádrži
    riadenie ventilátora kotla z horáka za pomoci rezervného výstupu
    riadenie kotlového čerpadla z horáka za pomoci rezervného výstupu
    ovládanie solárneho systému priamo z horáka
    automatický štart horáku po dohorení dreva pri kotloch DCxxSP

 

Používaný horák na pelety pre kotly D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

ATMOS A25 - výkon 4,5 - 24 kW
 

Horáky sú určené len pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry o priemere 6 - 8 mm, s dĺžkou 10 - 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Horák nie je určený pre pelety, ktoré sa zpékají v spaľovacej komôrke horáka. V takom prípade je nutné spaľovaciu komôrku horáka čistiť raz denne.

 

Pre horák ATMOS A25 sú určené tieto dopravníky:

Šnekový dopravník pre horák ATMOS A25 typ DA2000 s dĺžkou 2 m a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník pre horák ATMOS A25 typ DA2500 s dĺžkou 2,5 m a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník pre horák ATMOS A25 typ DA3000 s dĺžkou 3 m a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník pre horák ATMOS A25 typ DA4000 o dĺžke 4 m a priemerom 80 mm

 


 

Používané horáky na pelety pre kotly D31P, D30P, D40P, D50P

ATMOS A45 - výkon 8,5 - 49 kW

 

Horák je určené iba pre kvalitné biele pelety z mäkkého dreva bez kôry o priemer u 6 - 8 mm, s dĺžkou 10 - 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.
Výhodou horáku je automatické zapaľovanie paliva pomocou žhaviace špirály, ktorá zapáli pelety kedykoľvek je potreba zakúriť. Nie je určený pre tmavé pelety, ktoré sa spekajú v spaľovacej komôrke horáka. V takom prípade strácame komfort vykurovania a je nutné spaľovaciu komôrku horáka čistiť raz za 1 - 3 dni.

 


 

Používaný horák na pelety pre kotly D80P

ATMOS A85 - výkon 24 - 80 kW


Horák A85 je v základe vybavený pneumatickým čistením, ktoré pri každom dohorení alebo v pravidelných intervaloch vyčisti spaľovaciu komôrku horáka. Diky pneumatickému čistení postačí skontrolovať, prípadne vyčistiť spaľovaciu komôrku horáka raz za 14 dní až mesiac.

Kotol D80P s horákom A85 vždy zapojíme s vyrovnávacou nádržou o minimálnom objeme 1000 l, kde využijeme funkciu riadenia horáka podľa dvoch teplôt na vyrovnávacej nádrži a vládanie odťahového ventilátora kotla priamo z horáka.

 

Pre horák ATMOS A85 sú určené tieto dopravníky:

Šnekový dopravník hriadeľový pre horák ATMOS A45 / 85 - DRA50 s dĺžkou 1,7 m a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník hriadeľový pre horák ATMOS A45 / 85 - DRA50 s dĺžkou 2,5 m a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník hriadeľový pre horák ATMOS A45 / 85 - DRA50 o dĺžke 4 m - rovný a priemerom 80 mm
Šnekový dopravník hriadeľový pre horák ATMOS A45 / 85 - DRA50 s dĺžkou 5 m - rovný a priemerom 80 mm

 

Plameň horáka na pelety ATMOS A25 zabudovanom v kotle D20P

 

 

 

Technické informácie

D14P a D21P
D15P
D20P
D30P
D45P
D14P, D21P a D25P
D15P
D20P
D31P

 

 

TYP D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
A 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
B 570 570 670 882 589 652 954 954 1052 1410
C 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
D 801 801 801 901 1040 848 848 848 848 1078
E 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 152 (150) 150 (152) 152 (150) 180
G 215 215 215 215 211 211 211 211 211 211
H 934 934 934 1034 1163 1163 1163 1163 1163 438
CH 221 221 221 221 202 202 202 202 202 202
I 221 221 221 221 - - - - - -
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2"

 

TECHNICKÉ DÁTA   D14P D21P D25P D31P D15P D20P D30P D40P D50P D80P
Výkon kotla kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 8,9 - 40 13,5 - 45 24 - 80
Výhrevná plocha m2 1,7 1,7 2 2,2 1,9 2 2,7 2,7 3,6 5,2
Objem spalovacej komory dm3 88 88 88 132 70 70 105 105 140 180
Rozmer plniaceho otvoru mm 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450 270x450
Predpísaný ťah komína Pa 16 18 22 18 18 15 21 22 23 25
Max. prac. pretlak vody kPa 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Hmotnosť kotla kg 231 231 254 263 289 305 370 386 430 695
Priemer odťahového hrdla mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 180
Výška kotla mm 1207 1207 1207 1307 1405 1405 1405 1405 1405 1663
Šírka kotla mm 620 620 620 620 606 606 606 606 606 684
Hĺbka kotla mm 768 768 868 882 470 470 670 954 870 1410
Krytie IP 20
Elektrický príkon - pri spustení W 522 522 522 520 522 572 530 530 530 635
Elektrický príkon - pri prevádkze W 42 42 42 97 42 92 97 97 97 142
Účinnosť kotla % 90,3 90,3 90,2 90,2 90,4 91,1 92,4 91,0 91,1 91,2
Teplota spalín pri menovitom výkone (pelety) °C 127 147 151 147 141 128 158 157 123 150
Hmot. prietok spalín pri men. výkone (pelety) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 0,012 0,016 0,025 0,031 0,035 0,062
Predpísané palivo   kvalitné pelety o priemere 6 - 8 mm o dĺžke 5 až 25 mm a výhrevnosti 16 - 19 MJ.kg-1 (bílé pelety)
Priemerná spotreba paliva - peliet pri m. výkone kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 3,7 5 6,8 9,4 10,6 18,8
Objem vody v kotli l 56 56 62 70 65 82 91 91 117 185
Hydraulická strata kotla mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Minimálny objem vyrovnávacej nádrže l 500 500 500 500 500 500 750 750 1000 1000
Pripájacie napätie V/Hz 230/50
Trieda kotla podľa ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tieda energetickej účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

 

Automatický odvod popola pre kotly DxxP

Ako príslušenstvo ku každému kotlu na pelety DxxP, ktorý bol vyrobený po 1.3.2007 je možné dokúpiť automatické odpopolnenie z telesa kotla do prídavného externého popolníka. Toto automatické odpopolňovacie zariadenie nevyžaduje žiadnu zvláštnu obsluhu a zvyšuje komfort vykurovania.

Vyberanie popola prebieha úplne automaticky za pomocou šnekového dopravníka s prevodovkou, ktorý vyberá popol z komory pod horákom v pravidelných intervaloch po 12 hodinách, po 3 hodinách alebo po 1 hodinně, podľa nastavenia pre konkrétny palivo. Automatické vyberanie popola je možné v prípade potreby zapnúť i manuálne jednoduchým vypnutím a zapnutím vypínača na kotli. Veľkosť popolníka volíme po dôkladnom zvážení na základe popolnatosti paliva.

Všetky tri veľkosti prídavných popolníkov je možné použiť pre akékoľvek odpopolňovacie zariadení, tj. Pre kotly D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P - dve veľkosti).

 

Odpopolňovacie zariadenie - bez prídavného popolníka

 

kód Pre kotly
S0577 D14P, D21P
S0578 D25P, D31P
S0535 D15P, D20P
S0536 D30P, D40P
S0537 D50P
S1080 D80P

 

 

Prídavné popolníky - nutné príslušenstvo (červené)

 

kód pre kotly D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P
S1229 Malý - objem 18 l (nízky)
Design 2017 - určený pre kotly D14P, D21P, D25P, D31P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberanie popola raz za 14 - 30 dní.
S0542 Malý - objem 28 l
Odporúčaná veľkosť pre kotly D14P, D21P, D15P, D20P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vyberanie popola raz za 14 - 30 dní.
S0544 Stredný - objem 68 l
Odporúčaná veľkosť pre kotly D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D31P, D50P pri spaľovaní kvalitných drevených peliet. Interval vybíránípopela raz za 14 - 30 dní.
S0546 Veľký - objem 135 l
Odporúčaná veľkosť pre kotly D50P pri spaľovaní peliet s väčšou popolnatosť. Interval vyberanie popola raz za 14 - 45 dní.
kód pre kotly D80P
S1068 Stredný - objem 68 l
Určený len pre kotol D80P - pre priemer šneku 80 mm
S1069 Stredný - objem 135 l 
Určený len pre kotol D80P - pre priemer šneku 80 mm.