Ekologické zplyňovacie kotly na kusové drevo

Splyňovací kotol na drevo
- typ DCxxS(X)
Splyňovací kotol na drevo
- typ DCxxGS

Sú konštruované pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla, alebo s použitím tlačného ventilátora, ktorý vháňa spaľovací vzduch do kotla.

Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov s hrúbkou 8 až 3 mm. Tvorí ich násypka paliva (6 mm), ktorá je v spodnej časti opatrená splyňovanie tryskou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je opatrený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spáliteľných látok s vysokou účinnosťou pri ekologicky šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti zatápacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín.

Výhody kotlov na splyňovanie na kusové drevo ATMOS

Možnosť spaľovať veľké kusy dreva (kusové drevo)
Veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia
Vysoká účinnosť 81 až 87% podľa typu - primárny i sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu
Ekologické spaľovanie - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 3, 4, 5, EKODIZAJN 2015/1189
Odťahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu
Chladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotla
Automatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostat
Pohodlné vyberanie popola - veľký keramický spaľovací priestor pre popol (u dreva vyberáme raz za týždeň)
Kotol bez trubice - jednoduchšie čistenie
Malé rozmery a nízka hmotnosť
Vysoká kvalita

Životné prostredie

Obrátené spaľovanie, predhriaty spaľovací vzduch a keramický spaľovací priestor umožňujú prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Kotly preto spĺňajú limity pre udelenie známky Ekologicky šetrný výrobok smernice MŽP ČR. Kotly sú podľa ČSN EN 303-5 zaradené do triedy 3, 4 a 5 (Ekodizajn) a preto je na ne poskytovaná dotácie zo Štátneho fondu životného prostredia.

 

 

 

Inštalácia

Zplyňovacie kotly na drevo ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 22 alebo termoregulačným ventilom pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65 ° C. Výstupná teplota kotla musí byť trvale udržovaná v rozsahu 80 - 90 ° C. Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou špirálou proti prehriatiu. Odporúčame inštalovať kotly s akumulačnými nádržami, ktoré nám znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania.

Osvedčenie a certifikácia

Všetky kotle ATMOS sú certifikované v skúšobniach pre jednotlivé krajiny určenia: SZÚ Brno, TÜV München - Nemecko, Rusko, Bielorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Poľsko a Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, podľa platných noriem - ČSN EN 303-5 .
Chránené priemyslovým patentom.

 


Kotly na drevo ATMOS Generátor DC 20GS, DC 25GS, DC 32GS a DC 40GS s veľkým príložným priestorom vyloženým keramikou pre optimálnu kvalitu spaľovania. Je to skutočný generátor na drevoplyn.

Zplynovací kotle na dřevo
DC 18 S, DC 22 S, DC 25 S, DC 32 S,
DC 40 SX, DC 50 S
ATMOS Drevoplyn - kotol na drevo

Zplynovací kotle na dřevo
DC 20 GS, DC 25 GS, DC 32 GS, DC 40 GS,
DC 50 GSX, DC 70 GSX
ATMOS Generátor - kotol na drevo

Odtahový ventilátor
Pohľad do hornej spaľovacej komory

Chladící smyčka proti přetopení
Pohľad do hornej spaľovacej komory

Odtahový ventilátor
Pohľad do spodnej spaľovacej komory

Chladící smyčka proti přetopení
Pohľad do spodnej spaľovacej komory


Odtahový ventilátor
Odťahový ventilátor minimalizuje dymenie pri prikladaní a prevádzke kotla

Chladící smyčka proti přetopení
Chladiaca slučka proti prekúreniu

Odtahový ventilátor
  Kotol na drevo DC 100
Chladící smyčka
  Kotly na drevo DC 70 S, DC 75 SE
 
hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru
horenie plameňa - kotol na drevo
v spodnej spaľovacej komore v guľovom priestore

 

 

Regulácia kotlov

Elektromechanická - reguláciu výkonu vykonávame vzduchovou regulačnou klapkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80 - 90 ° C) otvára či zatvára vzduchovú klapku. Nastaveniu regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na paneli kotla, ktorý ovláda odťahový ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80 - 85 ° C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 ° C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.

Od roku 2002 sú kotly naviac vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúži k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva. Kotly pracujú na znížený výkon do 70% menovitého výkonu i bez ventilátora.

 

Panel so štandartnou reguláciou

Panel se standartní regulací

Zloženie panelu:
Hlavný vypínač, bezpečnostný termostat, teplomer, regulačné termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulácia je optimálnym riešením riadenie prevádzky kotla (ventilátora) jednoduchým spôsobom.
Prevedenie panelu so štandardnou reguláciou je základným prevedením pre všetky vyrábané kotle

Panel s elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01

Panel s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

Zloženie panelu:
Hlavný vypínač, bezpečnostný termostat, poistka 6,3 A a elektronická regulácia ACD 01

Ekvitermická regulácia je vybavená funkciami pre riadenie prevádzky kotla (ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, dvoch okruhov, ohrevu TUV a riadenie solárneho ohrevu.
Prevedenie panela so zabudovanou elektronickou reguláciou ACD 01 je vyrábané ako variant pri kotloch DC 25 S, DC 32 S, DC 25 GS.

 


 

Každý kotol je možné vybaviť u zákazníka elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01 pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti od vonkajšej teploty, izbovej teplote a čase. Táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom s mnohými ďalšími funkciami.

 

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Drevoplyn - kotol na drevo
Zplynovací kotle na dřevo
Veľkosť prikladacej komory
 

 

 

Technické informácie

 

1. Teleso kotla 14. Žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - zadné čelo guľ. priestoru
2. Dvierka plniace 15 Veko čistiace
3. Dvierka popolníkové 16 Clona
4. Ventilátor odťahový(S) 17 Tiahlo zahrievacej záklopky
5. Žiaruvzdorná tvarovka - tryska 18 Teplomer
6. Ovládací panel 19 Clona ohniska
7. Bezpečnostný termostat 20 Vypínač
8. Regulačná záklopka 22 Regulátor výkonu - Honeywell FR124
9. Žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - kraj ohniska 23 Chladiaca slučka
10. Žiaruvzdorná tvarovka - u typu GS - guľový priestor L+P 24 Termostat ventilátoru
11. Tesnenie - trysky 25 Výplň dvierok - Sibral
12. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac 26 Tesnenie dvierok - šnúra 18x18
13. Zahrievacia záklopka 27 Spalinový termostat
  DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC70GSX DC100 DC105S DC150S
A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686 1686 1690 1813 1813
B 758 959 959 959 959 959 1160 1160 670 758 959 959 959 1042 1068 1268 1170 1095 1295
C 675* 675* 675* 675* 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 970 1010 1010
D 874 874 874 874 950 950 950 1047 950 950 950 950 1099 997 1086 1086 1290 1459 1459
E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 200 200 200
F 65 65 65 65 69 69 69 90 69 69 69 69 69 70 58 58 80 129 129
G 208 208 208 208 185 185 185 325 185 185 185 185 185 184 184 184 590 721 721
H 933 933 933 933 1008 1008 1008 - 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407 1407 - - -
CH 212 212 212 212 256 256 256 0 256 256 256 256 256 256 256 256 0 0 0
I 212 212 212 212 256 256 256 240 256 256 256 256 256 256 256 256 330 307 307
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

* Šírka kotla po demontáži bočných kapôt je 555 mm

Typ ATMOS DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50SE DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC70GSX DC100 DC105S DC150S
Výkon kotle (kW) 20 22 25/27 30 35 40 49,9 70 15 20 25 32 40 49 70 70 99 105 150
Predpísaný ťah komína (Pa) 20 23 23 24 24 24 25 30 16 20 23 25 25 25 30 26 35 25 25
Hmotnosť kotla (kg) 269 324 326 332 366 368 433 515 302 343 431 436 485 538 571 690 820 901 1030
Objem vody (l) 45 58 58 58 80 80 89 93 56 64 80 80 90 120 132 170 294 265 306
Obsah násypky (dm3) 66 100 100 100 140 140 180 180 66 80 120 125 160 210 210 280 400 300 400
Max. dĺžka dreva (mm) 330 530 530 530 530 530 730 730 270 330 530 530 530 530 530 730 730 550 750
Spotr. na top. sez. Ø (prost. Metre) 20 22 25 30 35 40 50 70 15 19 25 32 40 50 70 70 99 105 150
Predpísané palivo (preferované) Suché drevo o výhrevnosti 15 - 18 MJ / kg, priemer 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20%
Minimálna teplota vratnej vody 65 ° C
Účinnosť (%) 90,1 % 89,9 % 89,9 % 89,9 % 88,9 % 88,9 % 85,7 % 86,3 % 91,2 % > 89% 88,8 % 89,3 % 88,8 % 90,6 % 85,2 % 90,3 % 89 % 92 % 90,3 %
Trieda kotla podľa ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Trieda energetickej účinnosti A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A +

 

Pozor! Typ kotla na drevo DC70S, DC100 je vybavený len tlačným ventilátorom!