Zplyňovacie kotly na hnedé uhlie (drevo)

Sú konštruované pre spaľovanie hnedého uhlia a dreva ako náhradného paliva (na zakúrenie), na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla.

Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov o hrúbke 6 až 3 mm. Je tvorené dvoma nad sebou posadenými komorami, vrchná slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený otočný rošt, ktorý umožňuje dokonalé splyňovanie paliva a jednoduché odstraňovanie popola. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti zatápacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín.

 

Výhody zplyňovacích kotlov na uhlie ATMOS

Možnosť spaľovať kvalitne hnedé uhlie (drevo)
Veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia
Vysoká účinnosť 81 až 88% podľa typu - primárny i sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu
Ekologicky šetrnejšie spaľovanie - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 4 a 5, EKODIZAJN 2015/1189
Odťahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu
Chladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotla
Automatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostat
Pohodlné vyberanie popola - veľký keramický spaľovací priestor pre popol (u dreva vyberáme raz za týždeň u uhlie raz denne)
Kotol bez trubice - jednoduchšie čistenie (mimo C25ST, C32ST, C50S)
Malé rozmery a nízka hmotnosť
Vysoká kvalita

 

Nastavení roštovacích segmentů
Nastavenie roštovacích segmentov je znázornené na obrázku a je jednotné pri spaľovaní uhlia a dreva. Kanálik na prívod sekundárneho vzduchu a rovná časť splyňovaného roštu musí smerovať vždy dolu.

Chránený priemyslovým PATENTOM

Odtahový ventilátor
Pohľad do hornej prikladacej komory

Chladící smyčka proti přetopení
Pohľad do spodnej spaľovacej komory

 
 

Odtahový ventilátor
Odťahový ventilátor 
minimalizuje dymenie pri prikladaní a prevádzke kotla

Chladící smyčka proti přetopení
Chladiaca slučka proti prehriatiu

 

 

 

Inštalácia a regulácia

Inštalácia

Zplyňovacie kotly na uhlie ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 22 alebo termoregulačným ventilom pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65 ° C. Výstupná teplota kotla musí byť trvale udržovaná v rozsahu 80 - 90 ° C. Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou špirálou proti prehriatiu. Odporúčame inštalovať kotly s akumulačnými nádržami, ktoré nám znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania.

 

Regulácia

Elektromechanická - reguláciu výkonu vykonávame vzduchovou regulačnou klapkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80 - 90 ° C) otvára či zatvára vzduchovú klapku. Nastaveniu regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na paneli kotla, ktorý ovláda odťahový ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80 - 85 ° C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 ° C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.

Kotly sú naviac vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúži k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva.

Kotly pracujú na znížený výkon do 70% menovitého výkonu i bez ventilátora.

 

Panel se standartní regulací

Panel se standartní regulací

Zloženie panelu:
Hlavný vypínač, bezpečnostný termostat, teplomer, regulačné termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulácia je optimálnym riešením riadenie prevádzky kotla (ventilátora) jednoduchým spôsobom.
Prevedenie panelu so štandardnou reguláciou je základným prevedením pre všetky vyrábané kotle

Každý kotol je možné vybaviť u zákazníka elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01 pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti od vonkajšej teploty, izbovej teplote a čase. Táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom s mnohými ďalšími funkciami.

 

Vzduchová regulačná klapka
Regulátor ťahu typ FR 124

 

 

Zplyňovacie kotly na hnedé uhlie

 

Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi kotol na hnedé uhlie, hnedouhoľné brikety
C18S, AC25S
Zplynovací kotle na dřevo
ATMOS Kombi na hnedé uhlie, hnedouhoľné brikety
C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S,
AC35S, AC45S

 

CxxS

 

CxxST

 

1. Teleso kotla 20. Vypínač
2. Dvierka plniace (vrchné) 21. Rúrkový výmenník - trubkovnica (C25ST, C32ST, C50S)
3. Dvierka popolníkové (spodné) 22. Regulátor výkonu - HONEYWELL FR124
4. Ventilátor - odťahový (S) 23. Žiaruvzdorná tvarovka - kocka predná
5. Žiaruvzdorná tvarovka - kocka zadná 24. Regulačný (kotlový) termostat ventilátora
6. Ovládací panel 25. Výplň dvierok - Sibral - slabý (32 mm)
7. Bezpečnostný termostat 26. Tesnenie dvierok - šnúra 18 x 18
8. Regulačná klapka 27. Clona ohniska - zadná
9. Rošt 28. Brzdič - pozdĺž guľového priestoru (C50S)
10. Žiaruvzdorná tvarovka - guľový priestor 30. Spalinový termostat
11. Roštová trubka 31. Kondenzátor pre odťahový ventilátor - 1μF
12. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac (clona dvierok) 32. Chladiaca slučka proti prehriatiu
13. Rozkurovacia záklopka 33. Regulácia primárneho vzduchu
14. Žiaruvzdorná tvarovka - zadné čelo guľového priestoru 34. Regulácia sekundárneho vzduchu
15. Veko čistiace K hrdlo dymovodu
16. Roštovacia páka L výstup vody z kotla
17. Tiahlo rozkurovacej záklopky M vstup vody do kotla
18. Teplomer N nátrubok pre napúšťací kohút
19. Clona rámčeku, clona ohniska - predná P nátrubok pre čidlo ventilu ovládajúceho chladiacu slučku

Rozmery

  C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 758 858 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

* Šírka kotla po demontáži bočných kapôt je 555 mm

 

Technická data   C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
Menovitý výkon kW 16 20 25 25 32 32 40 48
Predpísaný ťah komína pa 16 20 23 23 25 25 28 28
hmotnosť kotla kilogram 273 295 351 379 395 415 434 492
Objem vody v kotli l 37 45 64 68 70 74 77 95
Obsah násypky (prikladacej komory) dm 3 50 65 100 100 125 125 150 150
elektrický príkon W 50 50 50 50 50 50 50 50
Pripojovacie napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Predpísané palivo (preferované)   Hnedé uhlie orech 1 o výhrevnosti 17 - 20 MJ / kg -1
Náhradné palivo (zakúrenie)   Suché drevo o výhrevnosti 15 - 18 MJ / kg -1 , priemer 80 - 120 mm a vlhkosti 12 - 20%
Maximálna dĺžka dreva mm 250 330 330 330 430 430 530 530
Minimálna teplota vratnej vody pri prevádzke ° C 65 65 65 65 65 65 65 65
Teplota spalín pri menovitom výkone ° C 141 169 220 164 225 181 225 230
Účinnosť v celom rozsahu výkonu % 90,4 88,9 84,5 88,9 85 88,6 85,4 90,0
trieda kotla   5 5 4 5 4 5 4 5
Trieda energetickej účinnosti   B C C C C C C B

 

Zplyňovacie kotly na hnedouhoľné brikety a čierne uhlie

Sú konštruované pre spaľovanie brikiet a uhlia na princípe generátorového splyňovania s použitím odťahového ventilátora (S), ktorý odsáva spaliny z kotla.

Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov o hrúbke 6 až 3 mm. Je tvorené dvoma nad sebou posadenými komorami, vrchná slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený nerezový otočný rošt, ktorý umožňuje dokonalé splyňovanie paliva a jednoduché odstraňovanie popola. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, opatrený vo vrchnej časti zatápacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je opatrená odťahovým hrdlom pre pripojenie na komín. Primárny a sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu pre dosiahnutie vysokej účinnosti a kvalitného spaľovania

Predpísaným palivom sú hnedouhoľné brikety o výhrevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.

Výhody zplyňovacích kotlov na hnedouhoľné brikety a čierne uhlie ATMOS

Veľký zásobník paliva - dlhá doba horenia
Vysoká účinnosť - primárny i sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu
Ekologické spaľovanie - kotol podľa ČSN EN 303-5 triedy 5, EKODIZAJN 2015/1189
Odťahový ventilátor - bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu
Chladiaca slučka proti prehriatiu - bez rizika poškodenia kotla
Automatické vypnutie kotla po dohorení paliva - spalinový termostat
Pohodlné vyberanie popola - veľký keramický spaľovací priestor pre popol
Kotol bez trubkovnice - jednoduchšie čistenie (mimo AC35S)
Malé rozmery a nízka hmotnosť
Vysoká kvalita

 

 

Regulácia

Elektromechanická - reguláciu výkonu vykonávame záklopkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80 - 90 ° C) otvára či zatvára vzduchovú klapku. Nastavenie regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďalšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na paneli kotla, ktorý ovláda ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80 - 85 ° C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 ° C nižšia ako na regulátore ťahu FR 124.

Od roku 2002 sú kotly naviac vybavené spalinovým termostatom, ktorý slúži k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva. Kotly pracujú na znížený výkon do 70% menovitého výkonu i bez ventilátora.

Každý kotol je možné vybaviť u zákazníka elektronickou reguláciou ATMOS ACD 01 pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti od vonkajšej teploty, izbovej teplote a čase. Táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom s mnohými ďalšími funkciami.

 

 

 

Rozmery

Rozmery AC25S AC35S AC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675* 675* 675*
D 874 1121 1121
a 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
ja 212 212 212
J 6/4 " 6/4 " 6/4 "

 

* Šírka kotla po demontáži bočných kapôt je 555 mm

 

Technická data   AC25S AC35S AC45S
Menovitý výkon kW 26 35 45
Predpísaný ťah komína pa 20 24 25
hmotnosť kotla kilogram 297 377 397
Objem vody v kotli l 45 68 70
Obsah násypky (prikladacej komory) dm 3 65 100 125
elektrický príkon W 50 50 50
Pripojovacie napätie V/Hz 230/50 230/50 230/50
Predpísané palivo (preferované)   Hnedouhoľné brikety o výhrevnosti 19 - 23 MJ.Kg -1
predpísané palivo   Čierne uhlie ORECH 1 o výhrevnosti 20 - 30 MJ.kg -1 -
Maximálna dĺžka dreva mm 330 330 430
Minimálna teplota vratnej vody pri prevádzke ° C 65 65 65
Teplota spalín pri menovitom výkone ° C 240 219 254
Účinnosť v celom rozsahu výkonu % 86 87,6 85,2
trieda kotla   5 4 4
Trieda energetickej účinnosti   C C C