DELTASTAV.SK| Internetový veľkoobchod

Kotly plynové a elektrické

kotly Protherm
Plynové, elektrické kotly, zostavy a regulačná technika
kotly Bosch (Junkers)
Kondenzačné, elektrické kotly, zásobníky a príslušenstvo

Plynový kondenzačný kotol sa považuje v súčasnosti za najúčinnejší kotol, ktorý je svojím konštrukčným prevedením a princípom fungovania určený na efektívne vykurovanie domácnosti, kancelárskych priestorov a iných objektov. Je kompaktný a nenáročný na priestor.
Využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (pri zemnom plyne cca 57°C), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary. Čím je nižšia teplota vykurovacej vody na vstupe do kotla, tým sú vhodnejšie podmienky na kondenzáciu.
Účinnosť kondenzačného kotla je úmerná množstvu vytvoreného kondenzátu na stene výmenníka tepla. Preto má kotol najvyššiu hospodárnosť pri zapojení do nízkoteplotných systémov vykurovania (podlahové, alebo stenové) a ak sa na ohrev vody využíva moderný princíp s vrstvovým zásobníkom. Nižšia teploty vratnej vody na vstupe do kotla umožní odobrať z kondenzátu viac tepla.

Výkon kotla je závislý od toho, koľko tepla je potrebné dodať do obytného priestoru pre zabezpečenie tepelnej pohody. Pri nízkych vonkajších teplotách pracuje kotol s väčším výkonom, naopak, pri vyšších teplotách je potrebný oveľa menší výkon. Práve na reguláciu výkonu slúži tzv. výkonová modulácia kotla, ktorá sa dokáže sama automaticky nastaviť na základe niekoľkých vstupných parametrov.
Kotol by mal byť schopný plynule regulovať svoj výkon v čo najväčšom rozsahu. Najväčším prínosom moderných kotlov je schopnosť pracovať s maximálnou účinnosťou bez potreby cyklovania. Taktiež je možnosť ekvitermickej regulácie a riadenia otáčok obehového čerpadla. Úlohou ekvitermickej regulácie je zabrániť zbytočným tepelným stratám cez povrch kotla.

Rozdelenie kondenzačných kotlov:

Závesné kondenzačné kotly sú určené na zavesenie na stenu. Plnia buď úlohu vykurovania, alebo vykurovania a zároveň aj ohrevu teplej úžitkovej vody.
Majú minimálne priestorové nároky s integrovaným, málo objemovým zásobníkom teplej vody.

Zostavy kondenzačných kotlov sú zostavy slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej vody so samostatným zásobníkom umiestneným vedľa kotla alebo pod kotlom. Umožňujú použitie zásobníka teplej vody s väčším objemom.
Kompaktné kondenzačné kotly sú kondenzačné kotly vhodné pre rodinné domy. Ich integrovanou súčasťou je zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody.
Ohrev teplej vody zabezpečuje samotný kotol, prípadne aj solárny kolektor. Vyžadujú sa väčšie priestorové nároky z dôvodu umiestnenia kotla na zem.
 

Samotný kondenzačný kotol predstavuje 98% úsporu vypočítanú z tzv. spaľného tepla. Ak sa však pri výpočte využije vodná para v spalinách zo zemného plynu obsahuje ďalších 11% tepla. Takto môže kondenzačný kotol dosahovať teoreticky účinnosť až 109% oproti iným kotlom. Pre porovnanie kondenzačný kotol pracuje s maximálnou účinnosťou až 98%, s o niečo nižšou účinnosťou pracujú kotly nízkoteplotné, a to až do 89% a na poslednom mieste sú klasické kotly, ktorých účinnosť sa pohybuje do 84%.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.